Często Zadawane Pytania

Zapoznaj się z naszymi często zadawanymi pytaniami (FAQ) lub skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia, aby uzyskać pomoc.

Możliwość uzyskania funduszy w ramach FundsCap istnieje dla osób w wieku 18 lat i więcej. Aby się zakwalifikować, musisz pomyślnie przejść wyzwanie FundsCap, które obejmuje wykazanie się stałą rentownością i odpowiedzialnym zarządzaniem ryzykiem. Po spełnieniu tych kryteriów FundsCap jest gotowy zapewnić finansowanie Twojej działalności tradingowej.

Osiągnięcie sukcesu jako trader jest niewątpliwie wyzwaniem. Wymaga poświęcenia niezliczonych godzin na doskonalenie swoich umiejętności, analizę rynku i wdrażanie skutecznych strategii zarządzania ryzykiem. Cały ten wysiłek ma na celu odkrycie kilku zyskownych transakcji. Jednak nawet po włożeniu niezbędnej pracy wielu traderów napotyka częstą przeszkodę; niedokapitalizowanie. Stając się inwestorem kapitałowym, możesz pokonać to wyzwanie, mając dostęp do większego kapitału handlowego niż ten, który możesz mieć do dyspozycji samodzielnie. Dzięki temu możesz wykorzystać więcej możliwości na rynku i potencjalnie zwiększyć swoje zyski.

Jako inwestor finansowany masz potencjał, aby zatrzymać znaczną część generowanych zysków. Zazwyczaj firmy finansujące oferują modele podziału zysków, w których inwestorzy mogą zatrzymać znaczny procent swoich zarobków. Rozważmy dla przykładu scenariusz, w którym w danym miesiącu osiągasz 30% zwrotu z inwestycji.

Jeśli masz osobistą inwestycję w wysokości 2000 USD, 30% zwrotu przyniesie 600 USD zysku. Biorąc jednak pod uwagę niewielką inwestycję początkową, zwrot może nie wydawać się znaczny w porównaniu z zainwestowanym czasem i wysiłkiem.

Z drugiej strony, jeśli masz konto zasilane na przykład kwotą 200 000 USD i zatrzymujesz do 80% zysków, zwrot w wysokości 30% oznaczałby zysk w wysokości 60 000 USD. Pokazuje to potencjał znacznie wyższych zwrotów z inwestycji w przypadku handlu z większym kontem i umową o podziale zysków.

FundsCap wysoko ceni Twoje wyjątkowe umiejętności i talenty handlowe. W uznaniu Twoich osiągnięć mamy przyjemność wręczyć Ci specjalny certyfikat od FundsCap. Otrzymany przez nas certyfikat jest wyrazem naszego uznania dla Państwa niezwykłych osiągnięć w dziedzinie handlu.

Jeśli nie aktywowałeś ani nie wykonałeś żadnych transakcji na swoim koncie (w ciągu 30 dni zgodnie z naszymi warunkami), możesz poprosić o zwrot pieniędzy. Jeśli jednak skorzystałeś z konta i/lub nie udało Ci się ukończyć wyzwania, nie będziesz kwalifikował się do zwrotu pieniędzy. Aby zainicjować odstąpienie od umowy, musisz w ciągu 14 dni wysłać wiadomość e-mail, a my zwrócimy Ci wszystkie opłaty przy użyciu tej samej metody płatności, którą użyłeś w pierwotnej transakcji.

W FundsCap inwestorzy mają swobodę wyboru spośród szeregu platform transakcyjnych do prowadzenia działalności handlowej. FundsCap zazwyczaj obsługuje najpopularniejsze platformy transakcyjne, MetaTrader 4 i 5. Obie platformy są dostarczane przez OnEquity.

Po pomyślnym osiągnięciu określonego celu zysku i spełnieniu wszystkich zasad i wytycznych handlowych, będziesz uprawniony do otrzymania konta Aby kontynuować aktywację tego konta musisz dostarczyć wymagane dokumenty KYC (Poznaj swojego klienta). Po przesłaniu dokumentów KYC nasz zespół je zweryfikuje i rozpocznie się proces zapewnienia Ci konta zasilonego. Zazwyczaj cały proces trwa około 24 godzin.

Dzięki FundsCap wypłata zysków jest prostym i usprawnionym procesem. Gdy pomyślnie spełnisz wszystkie wymagania swoich celów handlowych i osiągniesz rentowność, możesz łatwo zainicjować wypłatę. Konkretne kroki i procedury dotyczące żądania wypłaty zostaną podane przez FundsCap, zapewniając prosty i skuteczny proces wypłaty.

Oczywiście ! Za każdym razem, gdy nowy inwestor dołączy do FundsCap za pośrednictwem Twojego unikalnego linku polecającego, będziesz uprawniony do otrzymania nagrody. Celem tego programu nagród jest docenienie i zachęcenie Twoich wysiłków w polecaniu nowych traderów na naszą platformę.

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszego programu partnerskiego, kliknij tutaj.

Gdy pomyślnie spełnisz wszystkie cele handlowe i osiągniesz rentowność, możesz łatwo zainicjować wypłatę. Aby złożyć wniosek o wypłatę, inwestor musi mieć co najmniej 3 dni handlu na swoim rachunku rzeczywistym i upłynąć 30 dni kalendarzowych od pierwszej otwartej transakcji. Po realizacji pierwszej wypłaty, kolejne można składać co dwa tygodnie.

Wszystkie prośby o wypłatę złożone od soboty do piątku każdego tygodnia będą przetwarzane w środę następnego tygodnia.

Nasze aktywa handlowe FX, metale, towary, akcje i indeksy są notowane wyłącznie 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu. Krypto jest notowane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Możesz utrzymywać dowolne pozycje w weekend, nie oferujemy cen, co oznacza, że ​​nie możesz otwierać, zamykać ani modyfikować żadnych pozycji od zamknięcia rynku w piątek do otwarcia rynku w niedzielę.

Nie ma ograniczeń co do liczby wyzwań, które możesz kupić i możesz brać udział w wielu wyzwaniach jednocześnie. Jednakże w przypadku aktywnych kont prowadzonych jednocześnie, każdy użytkownik jest ograniczony do łącznego kapitału początkowego wynoszącego maksymalnie 600 000 USD.

FundsCap zapewnia swoim prop traderom maksymalną dźwignię 1:100. Ta opcja dźwigni pozwala inwestorom skutecznie zwiększać swoje możliwości handlowe przy jednoczesnym zachowaniu praktycznego podejścia do zarządzania ryzykiem. Oferowany wskaźnik dźwigni umożliwia inwestorom strategiczną optymalizację swoich strategii handlowych i ostrożne wykorzystywanie możliwości rynkowych.

Challenge rozpoczyna się wraz z otworzeniem pierwszej transakcji, a nie aktywacji konta. W rezultacie, jeśli otrzymasz konto w sobotę, ale pierwszą transakcję wykonasz we wtorek, Twój okres handlowy rozpocznie się we wtorek, a nie w sobotę.

Traderzy są zabezpieczeni przed poniesieniem strat przekraczających 6% ich kapitału własnego.

Przykład:

Jeśli początkowe saldo wynosi 50 000 USD, 12% wypłata wyniesie 6000 USD. Oznacza to, że jeśli saldo Twojego konta w dowolnym momencie spadnie poniżej 44 000 USD, zostanie to uznane za naruszenie ogólnej zasady wypłat.

Stała wartość maksymalnej dziennej straty wynosi 6%. Na przykład, jeśli trader ma konto o wartości 100 000 dolarów, jego maksymalna dzienna strata pierwszego dnia wyniesie 6000 dolarów (6% ze 100 000 dolarów).

Należy zauważyć, że nasza platforma oblicza dzienne DD, biorąc pod uwagę bieżący kapitał własny w stosunku do salda sprzed 24 godzin, a kapitał własny obejmuje zarówno zrealizowane, jak i niezrealizowane zyski i straty (P&L) otwartych pozycji inwestora.

Aby dokładniej zilustrować, rozważmy ten sam przykład tradera z kontem o wartości 100 000 dolarów. Załóżmy, że pierwszego dnia notowań o godzinie 14:00 poniósł stratę w wysokości 1500 USD, co na koniec tego samego dnia spowodowało obniżenie salda do wysokości 98 500 USD. Kolejnego dnia maksymalny dzienny limit straty wyniósłby 6000 USD (6% ze 100 000 USD) do godziny 14:00, a po tym czasie zostałby zresetowany, umożliwiając inwestorowi potencjalną stratę do 5910 USD (6% z 98 500 USD). ); ponieważ nowe saldo 24 godziny temu wynosiło 98 500 USD.

Ważne jest, aby przestrzegać tej zasady, ponieważ jej naruszenie będzie skutkowało automatyczną porażką Twojego konta w ramach wyzwania. Ta sama zasada ma zastosowanie do wszystkich trzech etapów (oceny, weryfikacji i finansowania) każdego wyzwania.

W przypadku naruszenia jakichkolwiek celów handlowych powiązane konto zostanie wyłączone, co uniemożliwi kontynuację etapów oceny. Jeżeli naruszenie nastąpi na Twoim koncie FundsCap, Umowa odpowiadająca temu kontu zostanie rozwiązana. Jeśli chcesz spróbować ponownie, możesz rozpocząć od nowa, zamawiając nowe wyzwanie FundsCap lub natychmiast zresetować wyzwanie po niższych opłatach.

Docelowy zysk dla Wyzwania wynosi 8% salda początkowego, a w fazie weryfikacji wynosi 5%. Docelowy zysk oznacza, że inwestor musi osiągnąć zysk ze skumulowanej sumy zamkniętych pozycji na przypisanym rachunku handlowym.

W FundsCap inwestorzy mogą korzystać z Expert Advisors (EA) i wskaźników w celu ulepszenia swoich strategii handlowych, pod warunkiem, że nie naruszają one naszej Polityki odpowiedzialnego handlu zawartej w punkcie 7 Regulaminu. Dla każdego inwestora niezwykle ważne jest dostosowanie parametrów handlowych do jego unikalnego stylu handlu i wymagań konta. Ta elastyczność pozwala inwestorom zoptymalizować swoje podejście do handlu i zmaksymalizować swój potencjał sukcesu.

FundsCap kładzie duży nacisk na utrzymanie bezpiecznego środowiska handlowego dla wszystkich inwestorów. Aby zapewnić płynne działanie i uniknąć potencjalnych komplikacji, ogólnie zaleca się, aby inwestorzy korzystali z jednego urządzenia z unikalnym adresem IP podczas wykonywania transakcji w systemach platformy FundsCap. Takie podejście pomaga zapewnić spójne i bezpieczne doświadczenie handlowe.

Czy masz oko
tygrysa?

Udowodnij, że masz to, czego potrzeba, aby zostać inwestorem finansowanym!

Rozpocznij wyzwanie